Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού

Ο Χριστός κάθεται έξω απ’ τη θύρα της ψυχής μας και κρούει για να Του ανοίξουμε, μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία, που ο ίδιος μας έχει δώσει. Το λέει στην Αποκάλυψη: “Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ τήν θύραν, καί εἰσελεύσομαι…

Το παράδειγμα του Γέροντα

Ο Γέροντας δε χρησιμοποιούσε το εκπληκτικό διορατικό και προορατικό του χάρισμα, ούτε για υλική ωφέλεια, ώστε να κερδίσει πλούτη, ούτε για εντυπωσιασμό, ώστε να κερδίσει δόξα. Προτιμούσε να μένει φτωχός και αφανής ασκητής, όπως όλοι οι άγιοι τής Εκκλησίας μας. Απόδειξη, το ότι, σ’ όλη του τη ζωή ήταν ακτήμων και το ότι, ενώ επί…