Ένας «μπερδεμένος» με τον ινδουισμό

Το 1982 ο Θ. Α. οδήγησε στον Γέροντα ένα γνωστό του, ηλικίας σαράντα ετών, επειδή ήταν «μπερδεμένος», κατά τη συνήθη φράση του Γέροτα, με τον ινδουισμό (με διάφορους γκουρού) και είχε μεταβεί και στις Ινδίες. Αφού ο Θ. Α. τον συνέστησε στον Γέροντα Πορφύριο ως φίλο του, χωρίς να αναφέρει το όνομά του ή άλλο…