Αν θέλουν, να έρθουν μαζί μας

Σε ένα συνέδριο, που θα γινόταν στο εξωτερικό, μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων για την ημέρα συνεορτασμού τού Πάσχα, ένα παιδί του, του ζήτησε την ευχή του για το τί θέση να κρατήσει. Τότε ο Παππούλης τού είπε: «Εσείς θα κρατήσετε και αθ ακολουθήσετε την ορθόδοξη θέση. Αν τώρα αυτοί θέλουν να έρθουν μαζί μας, ούτε…