Πρέπει να θέλει ο άλλος να κάμει κάτι. Και θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο που έλεγε:

Εγώ βρε δε μιλάω σε κανένα για τον Χριστό, εάν δε θέλει, εάν δε μου το ζητήσει.“.
Και δεν το έλεγεεγωιστικά αλλά από σεβασμό της ελευθερίας των άλλων.

Εγώ προσεύχομαι γι’ αυτούς, τούς κάνω και θαύματα ακόμη, αλλά δεν τους μιλάω. Θέλω να ανοίξει η ψυχή τους και να μου το ζητήσουνε.“.

[Αρχ. Αναν. Κουστένη , Λόγοι Β’, σελ. 75]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας