Μας επαινούν και τα χάφτουμε!

Ο Γέροντας, ως γιατρός μου, δεν “έβλεπε” μόνο τις σωματικές μου ασθένειες. Φρόντιζε και για τις πολλές πνευματικές ατέλειές μου. […]

Είχαν καταφύγει και σε ψυχιάτρους

Και άλλοι, νέοι περισσότερο, “μπερδεμένοι” με ανατολικές θρησκείες και διάφορες αιρέσεις, κατέφευγαν στον Γέροντα Πορφύριο και ζητούσαν τη βοήθειά του. […]