Η Άκτιστη Εκκλησία

Ο πατήρ Πορφύριος, όταν μας μιλούσε για τον άνθρωπο, για τον Θεό, για τον κοσμό, για την αγάπη, για την […]

Ο Θεός δεν τιμωρεί

Ο Γέροντας ζούσε την αγάπη της Καινής Διαθήκης και με το κριτήριο τής αγάπης αυτής τα αξιολογούσε όλα. Κάποτε του […]