Η αξία των μετανοιών

Μια νέα ψηλή πήγαινε κάθε τόσο στο Γέροντα, να το συμβουλευθεί, σε πολλά από τα νεανικά της θέματα. Όπως μας […]

Συμβουλές για το γάμο

Αυτούς που επιθυμούσαν το γάμο, ο Γέροντας τούς προσανατόλιζε στη δημιουργία μιας πραγματικά ευτυχισμένης οικογένειας. Μου απεκάλυψε σχετικά: “Ήρθε σε […]