Έτσι θα φύγει το σκοτάδι της ψυχής

Ένα απόγευμα, μας συμβούλευε ο Γέροντας: “Συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση τού κόσμου. Να […]

Αν θέλουν, να έρθουν μαζί μας

Σε ένα συνέδριο, που θα γινόταν στο εξωτερικό, μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων για την ημέρα συνεορτασμού τού Πάσχα, ένα παιδί […]