νέος

Ένας αρρωστημένος δεσμός

Ο Γέροντας βοηθούσε να ομαλοποιηθούν “μπερδεμένες” καταστάσεις, με την απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση, ότι θα συνεργαζόταν...

Συμβουλές για το γάμο

Αυτούς που επιθυμούσαν το γάμο, ο Γέροντας τούς προσανατόλιζε στη δημιουργία μιας πραγματικά ευτυχισμένης οικογένειας....