πονηρός

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου – Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) – Μὲ ἀφορμὴ τὴ διακήρυξη τῆς ἁγιότητάς του ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (27.11.2013)

            Ὁ εἰκοστὸς αἰῶνας, αἰῶνας ἀποστασίας καὶ ἐφηρμοσμένης ἀθεΐας σ᾽ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, αἰῶνας μηδενισμοῦ,...