Έλεγε σε ένα πνευματικό του παιδί πολλές φορές:

“Αγάπη σού συνιστώ να έχει πάντοτε. Πρώτα αγάπη και μετά όλα τ’ άλλα”.

“Πρέπει να αγαπάμε εν απλότητι καρδίας, όπως το ίδιο πρέπει και να προσευχόμαστε”.

“Δεν θέλω με το φόβο τού θανάτου να πλησιάσεις τον Θεό. Θέλω με την πολλή αγάπη προς αυτόν να το κάνεις. Αυτό είναι το ανώτερο, παιδί μου.”

[Α. Σ. Τζαβάρα, Αναμνήσεις από τον Γέροντα Πορφύριο, Αθήναι 2001, 121]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας