Είπε ο Γέρων Πορφύριος:

– Προχθές ήλθε εδώ ένας και μου λέει:

“- Εσύ υποστηρίζεις τις θεωρίες τού τάδε (δεν συγκράτησα το όνομά του) περί απολαύσεως των ανθρωπίνων ηδονών και του έρωτος;

Του λέγω:

– Να εγώ τι υποστηρίζω και τι πρεσβεύω. Να ανοίξεις το Μηναίο του Ιουνίου στις 14, του Αγίου Μεθοδίου. Εκεί στον κανόνα θα βρεις πως μετατρέπει ο Χριστός τα πάθη εις απάθειαν.

Του το διάβασα, του το εξήγησα και ευχαριστήθηκε πολύ.

-Βρες το κι εσύ και πάρε με τηλέφωνο.
-Το βρήκα.

«Χαλιναγωγών σύ τῶν παθῶν τά σκιρτήματα, τῆς εγκρατείας ἔρωτι μετεστοιχείωσας τῆς σαρκός τό ὑλῶδες, πρός τήν τῆς ἀπαθείας, Πάτερ, ἀκρώρειαν».
(Ωδή α’, του Αγίου Μεθοδίου, 14 Ιουνίου).

************************************************************************

Ο Χριστός δεν ξεριζώνει κάτι που φύτευσε μέσα μας. Αλλά το εγκεντρίζει, το μεταστοιχειώνει, από άγριο το κάνει ήμερο. Το στρέφει στον Χριστό και το αγιάζει.

Παράδειγμα η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, ο Μωυσής ο ΑΙθίοψ και τόσοι άλλοι.

[Αγαπίου Μοναχού, Η θεϊκή φλόγα που άναψε στην καρδιά μου ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 2000, σελ. 83π.]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας