Θυμός

Γέροντα, θυμώνω

Κάποια μέρα είπα στο Γέροντα: Γέροντα, θυμώνω. Τώρα τελευταία θυμώνω εύκολα. – Καλό πράγμα ο...