Μία μέρα τον ρώτησα στο κελί του:

– Γέροντα, πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το 666, για την έλευση του αντιχρίστου, που πλησιάζει – μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι ήδη ήλθε -, για το ηλεκτρονικό χάργμα του δεξιού χεριού ή του μετώπου, για τη σύγκρουση Χριστού και αντιχρίστου και τη συντριβή του τελευταίου, για τη Δευτέρα παρουσία τού Κυρίου. Εσείς, τί λέτε γι’ αυτά;

Ο Γέροντας απάντησε:

– Τί να πω; Εγώ δεν λέω ότι είδα την Παναγία, ότι θα γίνει πόλεμος και άλλα τέτοια. Ξέρω ότι θα έρθει ο αντίχριστος, ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, αλλά πότε δεν ξέρω. Αύριο; Μετά χίλια χρόνια; Δεν ξέρω. Όμως δεν ανησυχώ γι’ αυτό. Διότι ξέρω, ότι η ώρα τού θανάτου είναι για τον καθένα μας η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και η ώρα αυτή είναι πολύ κοντά.

[Κ. Γιαννιτσιώτη, Κοντά στο Γέροντα Πορφύριο, Αθήναι 1995, σελ. 290π.]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας