“Μέσα στην Εκκλησία· εκεί βρίσκεται η σωτηρία”, μας έλεγε πάντα ο Παππούλης.

‘Όποιος είναι μέλος της Εκκλησίας δε φοβάται το δεύτερο θάνατο· δεν υπάρχει θάνατος για όποιον είναι μέσα στην Εκκλησία τού Χριστού. Η Ορθοδοξία μας είναι τέλεια, δεν έχει ουδεμία ατέλεια”.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, ΑΘήναι 1993, σελ. 134]

***************************************************************************************

“Δεν υπάρχει θάνατος”, μας είπε.

“Μη φοβάσαι το θάνατο. Όποιος πέθανε για τον Χριστό, δεν υπάρχει γι’ αυτόν θάνατος. Κι αν δεν πέθανες, να πεθάνεις.”

[Αγαπίου Μοναχού, Η Θεϊκή φλόγα που άναψε στην καρδιά μου ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 2000, σελ. 59]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας