Βρέθηκα σε μια συζήτηση που είχε ανοίξει ο Γέροντας πάνω στον τρόπο ζωής μας. Είπε τα εξής περίπου, απ’ ό,τι εγώ κατάλαβα:

“Η ζωή μας εξαρτάται από το θέλημά μας. Ό,τι θέλουμε κι όπως θέλουμε μπορούμε να ζήσουμε. Δεν υπάρχουν εμπόδια ούτε δυσκολίες για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά ούτε και δικαολογίες. Πρέπει να ζούμε κατά Χριστόν και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η νηστεία είναι ένας σωστός τρόπος ζωής. Δεν κινδυνεύει κανείς από τη νηστεία… Δεν παθαίνουν τίποτα. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν έχουν αρρωστήσει ποτέ.”.

Αρρωσταίνει κανείς όταν δένεται με πρόσωπα και πράγματα· και όλα αυτά, τα οποία είπε, μας τα επιβεβαίωσε, επειδή τα έζησε ο ίδιος.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 1993, σελ. 194]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας