Έλεγε ο σοφός Γέροντας Πορφύριος, ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, ακόμα και μπροστά στα νήπια και δεν πρέπει να σκέπτονται και να λένε: “Μικράκι είναι και δεν καταλαβαίνει”.

Προσέξετε, έλεγε, ένα μικρό παιδάκι, που αρκουδίζει, πως κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω τον οποιονδήποτε νέο επισκέπτη που θα μπει στο σπίτι. Μέσα σε χρόνο 2-3 δευτερολέπτων το μικρό αυτό παιδάκι, που εσύ δεν υπολογίζεις, έχει μελετήσει τα χαρακτηριστικά τού ανθρώπου εκείνου και τον έχει ψυχολογήσει μέσα κι έξω.

[Ο Γέρων Πορφύριος, Εκδ. Απ. Βαρνάβας, Αθήνα, σελ. 39]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας