Εκείνο το οποίο έλεγε, ο Γέροντας, ήταν να αγαπήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον Χριστό. “Όποιος αγαπά τον Χριστό“, έλεγε, “αυτός αποφεύγει την αμαρτία“. Τόνιζε πάρα πολύ την αγάπη προς τον Θεό.

Και δικαίως. Διότι, όπως γνωρίζετε, μπορεί κάποιος να ζει με προσοχή και με αρετή, προκειμένου να αποφεύγει την κόλαση. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία των ανθρώπων. Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να μην αμαρτάνουν, προκειμένου να πάρουν μισθό από τον Θεό, να κερδίσουν τον παράδεισο. Η τρίτη και υψηλότερη κατηγορία είναι αυτή, που δίδασκε ο Γέρων Πορφύριος · να ζει ο άνθρωπος με αρετή, επειδή αγαπά τον Θεό κι επειδή δεν θέλει να λυπήσει τον Κύριο,  ο οποίος “πρώτος ἡμᾶς ἠγάπησε“. Αυτή η αγάπη δημιουργεί μια παραδείσια κατάσταση στην ψυχή και είναι αρχή του παραδείσου.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 1993, σελ. 99]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας