Μας έλεγε ο Γέροντας, ότι θα πρέπει οι γονείς σιγά σιγά να αφαιρέσουν από τα παιδιά τους την κακή συνήθεια, ότι πρέπει όλο το ενδιαφέρον τους να στρέφεται γύρω από αυτά, κι ότι θα πρέπει να τα διδάξουν και να τα συνηθίσουν να κάμπτονται και να προσαρμόζονται με όλους και σ’ όλες τις καταστάσεις.

Κι αυτό, για να μη δυσκολεύονται τελικά, όταν θα εισέλθουν στη ζωή, με χίλιους δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων· έτσι να μη τα χαλάνε και να μη δημιουργούν εχθρούς για μικροεγωισμούς και υπερβολική αυταρέσκεια. Αυτή είναι η σωστή παιδαγωγική, έλεγε.

[Ο Γέρων Πορφύριος, Εκδ. Απ. Βαρνάβας, Αθήνα, σελ. 54]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας