Σε χρόνιο καπνιστή έλεγε:

– Το τσιγάρο δεν κάνει καλό πουθενά. Αντίθετα, φέρνει καρκίνους και άλλες αρρώστιες. Σταματήστε το τσιγάρο αμέσως!

[Κ. Γιαννιτσιώτη, Κοντά στο Γέροντα Πορφύριο, Αθήναι 1995, σελ. 302]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας