– Τί να κάνω, Γέροντα, για να βρω χαρά στη ζωή μου;

– Να διαβάζεις την Αγία Γραφή, να πηγαίνεις στην Εκκλησία, να έχεις πνευματικό, να κοινωνείς· μ’ άλλα λόγια, να γίνεις καλή χριστιανή. Τότε θα βρεις αυτή τη χαρά που ψάχνεις. Βλέπεις ότι εγώ τώρα πονώ, αλλά είμαι ευτυχισμένος. Έτσι κι εσύ, όταν πλησιάσεις λίγο τον Χριστό, θα βρεις χαρά στη ζωή σου.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 1993, σελ. 174]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας