Σε μια μητέρα ο Γέροντας έλεγε:

– Να προσέχεις και να προσεύχεσαι, τα παιδιά σου να μην πέσουν στη σαρκική αμαρτία. Βέβαια και με τον λογισμό αμαρτάνει κανείς, αλλά ελαφρότερα, ενώ με τη σαρκική συνεύερεση πολύ βαρύτερα, γιατί μ’ αυτήν βαθιές αλλαγές και ζημιές στην ψυχή.

[Κ. Γιαννιτσιώτη, κοντά στο Γέροντα Πορφύριο, Αθήναι 1995, σελ. 364]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας