Σ’ ένα πνευματικό του τέκνο είπε ο Γέροντας Πορφύριος τα εξής επεξηγηματικά και θαυμαστά λόγια:

Όταν οι άνθρωποι αγανακτούν και θυμώνουν, εκπέμπεται μια κακή δύναμη από το κακό που έχουν μέσα στον εαυτό τους και επηρεάζουν τον άλλο, έστω και αν δεν του λένε τίποτα. Μ’ ένα τέτοιο τρόπο σήμερα επηρεάζουν οι γονείς τα παιδιά τους, τα βλέπουν που κάνουν αταξίες, σφίγγονται, αγανακτούν.

Λένε: “Ας μην του μιλήσω τώρα και τον τραυματίσω”.

Και που να ξέρουν ότι αυτή η βαρυγκομιά είναι θανάσιμο τραυμάτισμα! Τ’ ακούς, παιδί μου; Θανάσιμο αμάρτημα! Τραυματίζεις τον άλλο και χωρίς να μιλάς καθόλου. Γιατί η ψυχή μας είναι πνευματική και ανάλογα ενεργούν διάφορες δυνάμεις, πότε στο καλό και πότε στο κακό¨.”

Ιδού και μαι άλλη θαυμαστή επεξήγηση στο προηγούμενο θέμα, όπως την περιγράφει άλλο πνευματικό τέκνο του Γέροντα σε ανάλογη ερώτηση δυσκολιών κατά την επαγγελματική συνεργασία:

Να σκέφτεστε καλά για τον άλλο. Με την προσευχή σας, μέσω του Χριστού, επηρεάζετε ευνοϊκά τον άλλο. Να μην σκέφτεστε άσχημα για κάποιον, διότι τότε επηρεάζετε κι αυτόν άσχημα.

[Περιοδ. Πολύτεκνη Οικογένεια, αρ. φ. 57 (1993), σελ. 25]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας