Ο Γέρων Πορφύριος ήθελε με το παράδειγμά μας, παρά με τα λόγια μας, να βοηθούμε τους άλλους, να τους επηρεάζουμε και να τους παρακινούμε στο δρόμο τού Χριστού.

Έλεγε, θυμάμαι, σε κάποιον, ο οποίος είχε ζητήσει τη συμβουλή του προκειμένου να παντρευτεί μια κοπέλα, η οποία είχε ορισμένα προβλήματα και, οπωσδήποτε, θα είχαν και μετά το γάμο κάποια άλλα προβλήματα, όπως συμβαίνει  με όλα τα ανδρόγυνα. Επιπλέον η κοπέλα εκείνη δεν ήταν και πολύ πιστή. Έλεγε, λοιπόν, ο Γέρων σ’ αυτόν τον άνδρα:

– Καλά, γίνεται κι έτσι να παντρευτείτε. Όταν θα βλέπει εσένα που, ζώντας τη χριστιανική ζωή, θα έχεις την ηρεμία και τη χαρά, θα ζηλέψει και τότε, από μόνη της, θα θελήσει να έρθει κι αυτή κοντά στον Χριστό.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 1993, σελ. 173]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας