Κάποιος, που είχε κάνει βεβιασμένη και αποκλειστικά συναισθηματική επιλογή συζύγου, είχε σοβαρά συζυγικά και γενικότερα οικογενειακά προβλήματα, τα οποία συζυτούσε με τον Γέροντα.

Σε μια συνάντησή τους τού είπε:

– Πάντως το μεγάλο λάθος το έκανες. Αυτό δεν διορθώνεται. Τώρα να κοιτάξουμε πως να αντιμετωπίσουμε με τη μεγαλύτερη επιτυχία τις συνέπειες τού λάθους.

Ο Γέροντας ήταν ρεαλιστής. Ούτε εξιδανίκευσε τη λανθασμένη επιλογή τού επισκέπτου, ούτε τον άφησε να απογοητευθεί, από τη συνειδητοποίηση τού ανεπανόρθωτου λάθους του. Τον οδήγησε στην προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των δυσάρεστων συνεπειών τού λάθους, κι αυτή η προσπάθεια συνιστούσε επιτυχία, ευπρόσδεκτη από τον Θεό.

[Κ. Γιαννιτσιώτη. Κοντά στο Γέροντα Πορφυριο, Αθήναι 1995, σελ. 357]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας