Πρέπει επίσης, παιδί μου, είπε ο Γέροντας, να μην ακολουθούμε τη μέση οδό του Χριστιανού, γιατί αυτή είναι πολύ δύσκολη.

Πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο αυτό και ν’ ανεβούμε ψηλά με την αγάπη στον Χριστό.

Τότε είναι όλα εύκολα.

Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν πέφτουμε σε αμαρτίες και τότε είμεθα εκτός της μέσης οδού και είμεθα οι πραγματικοί Χριστιανοί”.

[Α. Σ. Τζαβάρα, Αναμνήσεις από τον Γέροντα Πορφύριο, Αθήναι 2001, 108]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας