Μια φορά ήρθε ο Γέρων Πορφύριος στο σπίτι μου κι είδε ένα ποτιστικό σύστημα, που είχα βάλει στο περιβολάκι μου. Μου ζήτησε τότε να τους βοηθήσω να εγκαταστήσουν ένα παρόμοιο σύστημα στην περιοχή γύρω από το Ησυχαστήριο.

Βρήκα, πράγματι, τον άνθρωπο, που θα έκαμνε εγκατάσταση και του είπα να κάνει αυτή την εργασία, χωρίς να πάρει χρήματα από τον Γέροντα. Όταν το είπα στον Γέροντα, εκείνος μου είπε:

– Όχι, κύριε Δημητρίου· εσένα θέλω να έρθεις να εργαστείς. Διότι, για να ξεκουράζεσαι από την εργασία που κάμνεις, πρέπει να ασχολείσαι στον ελεύθερο χρόνο σου με χειρωνακτική εργασία.

Ο Γέρων Πορφύριος είχε μεγάλη αγάπη για τη φύση, το περιβάλλον, το οποίο σεβόταν ιδιαίτερα.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 1993, σελ. 177]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας