Μιλούσε για την Εκκλησία. Και πως, την έβλεπε την Εκκλησία; Έλεγε χαρακτηριστικά: ” Η Εκκλησία είναι άκτιστη“. Γιατί είναι άκτιστη η Εκκλησία; Γιατί η Εκκλησία είναι θεανθρωπότης, είναι ο Θεός στην ιστορία. Και καλούμεθα κι εμείς, οι πιστοί, να άκτιστοι, να γίνουμε μέτοχοι των ενεργειών τού Θεού, να μπούμε μέσα στο μυστήριο της Θεότητος, να υπερβούμε την κοσμικότητά μας, να γίνουμε υπερβατικοί.

Άκτιστη είναι η Εκκλησία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το περνούσε πρακτικά. Δεχόταν όλους. η πόρτα του ήταν ανοιχτή για όλους. Δεν ήταν προσωπολήπτης. Όποιος πήγαινε τον δεχόταν, όπου κι ανήκε. Ο ίδιος δεν ανήκε πουθένα. Ανήκε στην Εκκλησία. Και δεχόταν όλους.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 1993, σελ. 205π.]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας