Βλέπετε πως αρχίζουν οι γιατροί; Σου δίνουν το φάρμακο, αφού πρώτα επικαλούνται τη βοήθεια τού Θεού.

Και να ξέρετε και τούτο. Όταν τα φάρμακα δεν κάνουν τίποτε, τότε δεν είναι άρρωστο το σώμα. Αλλά η ψυχή! Και τη θεραπεία της ψυχής θα τη βρούμε μόνο κοντά στον Χριστό! Κατάλαβες; Την ψυχή μας μόνο ο Χριστός τη θεραπεύει! Πάμε τώρα, στους γιατρούς, να σου το καυτηριάσουν.

[Αν. Καλλιάτσου, Ο πατήρ Πορφύριος, Αθήναι 2000, σελ. 170]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας