Και ποιος είναι ο Παράδεισος; “Ο Χριστός”, έλεγε ο Γέροντας:

– Όταν αγαπάς τον Χριστό, τότε παρ’ όλη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και των αδυναμιών σου έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Και να μας αξιώσει ο Θεός να δούμε το Πρόσωπο τού Κυρίου και απ’ εδώ στη γη και απ’ εκεί, όπου θα πάμε.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 1993, σελ. 246]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας