11-1-2016

Ἀγαπητά μου, παιδιά, φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ χαρά καί συγκίνηση χαιρετίζω τήν ἡμερίδα σας, ἀφιερωμένη στή μεγάλη καί μοναδική μορφή τοῦ ὁσίου θεοφόρου Γέροντος, ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, εὐχόμενος ταπεινά ὅπως ἡ πλουσία Χάρις του ἐπιδαψιλεύσει στίς καρδιές σας, πρός ὠφέλεια καί στηριγμόν ὅλων ὑμῶν τῶν συμμετεχόντων εἰς αὐτήν.

Ὅπως γνωρίζετε, ὁ ἅγιος Γέροντας ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε τούς νέους καί πονοῦσε πολύ γι’ αυτούς πού ἐνῶ ἔχουν «ἁγνές καί ἀπονήρευτες ψυχές» ὅπως ἔλεγε, μοιάζουν μέ πρόβατα ὡς μή ἔχοντα ποιμένα. Ἐσεῖς καλεῖσθε νά μεταλαμπαδεύσετε τήν ἔνθεη γνώση τῆς πολυσχιδοῦς προσωπικότητος τοῦ χαρισματικοῦ ἁγίου μας Πορφυρίου στή νέα γενιά, πού ἀναζητᾶ πρότυπα ζωῆς, νόημα ζωῆς, σκοπό ὑπάρξεως.

Ὁ ἅγιός μας, μέ τήν παιδιόθεν ἁγία ζωή του, μᾶς δίδαξε ἐμπειρικῶς τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν τελειότητα, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ὡς «ὑπέρβαση» τῶν πάντων. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ αἰσιοδοξία, ἡ πληρότητα τῆς ὑπάρξεως, γι’ αὐτό καί συνεχῶς τόνιζε τό «ἀγαπήσατε τόν Χριστόν καί μηδέν προτιμήσατε τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ».

Εὔχομαι αὐτήν τήν ἀγάπη, «ὡς καύσιν ψυχῆς ὑπέρ πάσης τῆς κτίσεως» καί ὡς ἑνοποιό καί συνεκτική δύναμη στίς μεταξύ μας σχέσεις, νά ἐγκολπωθοῦμε καί ποθήσουμε βαθιά μέσα μας, ἐνθυμούμενοι τά τελευταῖα ψελλίσματα τοῦ ἁγίου μας πρίν ἀπό τήν ὁσία κοίμησή του: «Ἵνα ὦσι ἕν». Νά εἴμστε ὅλοι ἕνα, ἤθελε, ἀλλά καί ἔτσι πρέπει, διότι ὅπως γράφει καί ὁ ἔνθεος ἐθνικός μας ποιητής, κατά τόν ἅγιό μας Πορφύριο, στόν Ὕμνο τῆς Ἐλευθερίας του, ὁ Διονύσιος Σολωμός: «Ἄν μισιοῦνται ἀνάμεσά τους δέν τούς πρέπει λευτεριά».

Μοιραστείτε την εμπειρία σας