Προ ετών, όταν ο Γέροντας υπηρετούσε ακόμη στην Πολυκλινική Αθηνών, μια μέρα, καθώς περπατούσε στην περιοχή τής Ομόνοιας μαζί με δύο δικές του κοπέλες, πνευματικά τού παιδιά, είδε από απέναντι να έρχεται μια νεαρή με προκλητική εμφάνιση. Φορούσε το γνωστό “σούπερ μίνι”, που ήταν η μόδα τής εποχής εκείνης. Μόλις την αντίκρυσαν, λέει ο Γέροντας:

– Τί λέτε; Τί σκέπτεσθε; Την κατακρίνετε αυτή την κοπέλα;

– Όχι, Γέροντα, απάντησαν αυτές, γνωρίζοντας τις θέσεις του.

– Καλά κάνετε και δεν την κατακρίνετε, ‘είπε ο Γέροντας‘. Να μην κρίνετε τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση. Αυτή η κοπέλα που βλέπετε έχει θαυμάσια ψυχή! Έχει δυναμισμό ψυχής. Αυτό που κάνει τώρα, δηλαδή που προκαλεί, οφείλεται στη δύναμη της ψυχής της. Φαντασθείτε τι θα γίνει αν αυτή η κοπέλα γνωρίσει τον Χριστό, εάν μάθει όσα εσείς ξέρετε. Τότε ασφαλώς θα φθάσει πολύ ψηλά!

Αυτός ήταν ο τρόπος της συμβουλευτικής και της παιδαγωγικής τού πατρός Πορφυρίου. Καθοδηγούσε τους αδελφούς βιωματικά και εποπτικά.

[Γ. Κρουσταλάκη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 2001, σελ. 133]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας