Ήταν λίγο μετά την συνταξιοδότησή του ως ιερέως. Γιατί, όπως θα γνωρίζετε, υπηρέτησε ο Γέροντας τριάντα χρόνια περίπου ως εφημέριος στο ναΰδριο τού Αγίου Γερασίμου τής Πολυνκλινικής τών Αθηνών, δίπλα στην Ομόνοια, επί της οδού Πειραιώς. Τότε, λοιπόν, μια μέρα βρέθηκε εκεί στην περιοχή και, περνώντας μπροστά από τον Ιερό Ναό τού Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας, ανέβηκε να προσκυνήσει. Την ώρα που έβγαινε από την εκκλησία, τον πλησίασε ένα ζευγάρι,  μαζί μ’ ένα κοριτσάκι και τον ρώτησαν αν μπορούσαν να τον απασχολήσουν για λίγο.

Ο Γέρων Πορφύριος τούς εξήγησε ότι δεν ήταν εκείνος ο εφημέριος τού ναού.

“Δεν πειράζει”, τού είπαν εκείνοι. “Ένα ερώτημα μόνο θέλουμε να σας θέσουμε· δε θα σας απασχολήσουμε πολύ.”.

“Έχουμε ένα κοριτσάκι”, τού είπε ο άνδρας, “και η γυναίκα μου επιμένει να του φορέσει παντελόνια. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, δεν το θέλω. Κι έτσι φθάσαμε να διαφωνήσουμε πολύ έντοντα. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να πάμε σ’ ένα ιερέα, να του θέσουμε το πρόβλημά μας κι ό,τι μας πει αυτός να κάνουμε. Δεσμευτήκαμε, όμως, να κάνουμε ό,τι μας πει.”.

Ο Γέρων Πορφύριος τούς είπε αρχικά ότι το θέμα δεν ήταν απλό. Στη συνέχεια τούς εξήγησε ότι αυτό είναι λυμένο και στην Αγία Γραφή και στους ιερούς κανόνες. Αλλά είναι λυμένο και φυσικά, από τη φύση, δεδομένου ότι η γυναίκα δεν είναι της ιδίας φύσεως με τον άνδρα, και σωματικά και ψυχικά διαφέρει απ’ αυτόν. Και αυτή η διαφορά τονίζεται και με την ενδυμασία, αφού αλλιώς είναι πλασμένο το ανδρικό σώμα και αλλιώς το γυναικείο. Τους παρέπεμψε δε στο Δευτερονόμιο, που απαγορεύει στους άνδρες να φέρουν γυναικεία ενδυμασία και στις γυναίκες να φέρουν ανδρική ενδυμασία.

Με το περιστατικό αυτό ο Γέροντας ήθελε και παραστατικά να τους διδάξει ότι επιδρά η ανδρική ενδυμασία ψυχολογικά στη γυναικεία φύση, ώστε σε πολλά μια γυναίκα να συμπεριφέρεται ως άνδρας, πράγμα αντίθετο με τη φύση της. Φυσικά, το ίδιο συμβαίνει και στην αντίθετη περίπτωση, όταν αγόρια ή άνδρες φορούν γυνακεία ενδύματα.

Βέβαια, ο Γέρων Πορφύριος τους ανέλυσε περισσότερο το θέμα αυτό, με τις υπόλοιπες παιδαγωγικές προεκτάσεις του, για να τους τονίσει καταπληκτικά ότι δεν επιτρέπεται οι γυναίκες να φορούν ανδρικά ρούχα και οι άνδρες γυναικεία. Και με το συμπέρασμα αυτό συμφώνησε και το ενδιαφερόμενο ζεύγος, το οποίο έφυγε ωφελημένο πολλαπλά από τη φαινομενικά συμπτωματική αυτή συνάντηση με τον Γέροντα.

[Κλ. Ιωαννίδη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 1993, σελ. 109]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας