ψυχή

Ένας αρρωστημένος δεσμός

Ο Γέροντας βοηθούσε να ομαλοποιηθούν “μπερδεμένες” καταστάσεις, με την απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση, ότι θα συνεργαζόταν...