Για τα προβλήματα μου μού είπε ο Παππούλης:

– Αν μιλούσαμε λίγο στο τηλέφωνο, να δεις θα σου πέρναγαν αμέσως όλα. Κούραζε το σώμα, μη φοβάσαι τον κόπο. Όλα αλλάζουν με τον κόπο· και η ψυχή και το σώμα.

Μην αφήνεις την ευχή. Απλά, αβίαστα, παρακάλα θερμά για όλους. Θα τους ωφελείς με την προσευχή, όχι με λόγια.

Αν σε ρωτήσουν, πες ταπεινά:

– Έτσι σκέπτομαι. Πάλι, όπως νομίζετε”.

[Αγαπίου Μοναχού, Η Θεϊκή φλόγα που άναψε στην καρδιά μου ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 2000, σελ. 80]

Μοιραστείτε την εμπειρία σας